Công cụ tính calo tiêu hao khi tập luyện

Burned Calo Calculator
Chiều cao (cm)
Cân nặng (kg)
Tuổi (năm)
Chọn loại vận động
Số phút tập luyện