Công cụ tính chỉ số BMI

BMI Calculator
Cân nặng (kg)
Chiều cao (cm)
Kết quả:

BMI theo chuẩn Châu Á
Phân loại BMI
Thiếu cân < 18.5 18.5
Bình thường 18.5 23
Thừa cân 23 25
Béo phì nhẹ 25 30
Béo phì nặng 30 > 30

BMI theo chuẩn WHO
Phân loại BMI
Thiếu cân nghiêm trọng < 15 15
Thiếu cân nặng 15 16
Thiếu cân 16 18.5
Bình thường (healthy weight) 18.5 25
Thừa cân 25 30
Béo phì loại I (Moderately obese) 30 35
Béo phì loại II (Severely obese) 35 40
Béo phì loại III (Very severely obese) 40 45
Béo phì loại IV (Morbidly Obese) 45 50
Béo phì loại V (Super Obese) 50 60
Béo phì loại VI (Hyper Obese) 60 > 60