20/06/2019

Thể Hình Vip

Pre workout là gì ? Pre workout có tác dụng gì khi tập gym

  • Pre workout là gì ?

Để có một thân hình đẹp thì chúng ta cần phải tập luyện chăm chỉ với cường độ đủ nặng để kích thích cơ bắp. Tuy nhiên, việc này sẽ hơi khó khăn đối với những người người mới tập. Bởi vì họ thường có thể lực chưa được tốt.

Để khắc phục tình trạng này, ngành công nghiệp thực phẩm bổ sung đã tạo ra một loại sản phẩm gọi là pre workout. Vậy pre workout là gì và chúng có tác dụng ra sao ? Pre workout nên uống lúc vào lúc nào ?

Pre workout là gì ?


Trong pre-workout, từ "pre" có nghĩa là trước (before), còn "workout" có thể hiểu đơn giản là một buổi tập luyện. Như vậy, pre workout là từ chỉ khoảng thời gian trước buổi tập.

Pre workout là gì

Mặc dù vậy, nhiều người thường nghĩ rằng pre workout là một loại thực phẩm bổ sung cụ thể nào đó. Tuy nhiên, thực phẩm bổ sung pre workout là một khái niệm khác hoàn toàn khác (pre workout supplements).

Và chúng là chỉ là một phần trong dinh dưỡng trước tập (pre workout nutrition). Nói tóm lại, pre workout là từ chỉ thời gian, còn thực phẩm bổ sung pre workout là từ đề cập đến vấn đề dinh dưỡng.